Pagsalin: Panibagong Yugto

nabighani ng di maaasahan
nangyari habang nasa limitadong karanasan
hindi naayon, tila ba kamalasan
masaklap lang, tila ba hindi na mababawi ang mga kaganapan
may pagkakataon na ding mga napabayaan
mga umpisang inabot kaagad ang hangganan
paano ba magigising ang tulog na kamalayan
sa pagusad ng panahon, sariling pangunawa’y maging sinlawak ng kalawakan
ngunit, mainam nang ganito, dahan-dahang mapapabuti ang kinabukasan

-bangkero

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: