agos

maaaninag mong mataas na ang araw
higit pang malayo ang ating matatanaw
lalong makikita ang maaari mong patunguhan
kuhang-kuha mo na ang mga naising, makakayanan
alam nating kakayanin ng ating mga sarili
ito’y kapag may araw, ngunit paano kapag gabi
mapapanatili ba ang sarili, ganon ba kadali
magiging masaya kapag umabot ang sandali
papalaring didalat pa din naman, kahit sa kalaliman ng gabi
alam naman nating para sa sarili na walang makakapigil para sa mga minimithi
kahit anong kalagayan pa man yan, tiyak na magpapatuloy
kagaya ng tubig na walang patid ang pagdaloy
sa kanyang sariling kapanahunan may kalakasan
pawang damdamin at isipang may kalaliman at kababawan
mapapagtanto mo ito para sa iyong sarili
ikaw ang higit nang makakaalam, kung gaano kalaki ang hinaharap na pagwawagi

-bangkero

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: