Heto na sa Muling Panimula

Noong una ay nahihirapan ako sa umpisa ngunit heto na ako ngayon
Nasa tagpo na ako kung saan nagtatangkang masanay ngunit naninibago
Totoo ngang da sarili ko ay naninibago lamang, kagaya ng aking pamamahay
Ganito pala ang pagiging buhay, ang umpisa ng pagtangka ng kasarinlan
Ginusto ko naman ito, hamak na nasa umpisa pa lamang ako
Ganito naman talaga, ganito naman talaga ang pagumpisa sa ganitong larangan
Wala naman pa akong maipagmamayabang, di pa sapat ang aking mga natutunan
Madami pa namang pagkakataon, unti-unti ay makakamit ko din ang aking mga inaasam
Hintay lang para sa aking sarili, hinay lang dahil aabot din
Darating din, makakamptan din ang mga inaasam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: