nandito ka na naman ba
narito kang muli sa aking talaan
may inaasahan ka ba na madaanan ng mga mata
o baka ang tanong na iyon ay para sa aking kapakanan

ilang araw na din akong hapo sa aking puso
hindi na malaman ng isipan kung anong totoong dahilan
ano nga ba ag mga puno’t dulo
kailangan kong malaman alang-alang sa kinabukasan

hinay lang sarili ko
maaabot din natin ang mga matataas na bagay
onting tiis na lang, may parating na pagbabago
nandiyan naman ang Ama, pumapatnubay at naggagabay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: