Pananabik

Matagal na din mula noong huling naramdaman
Hindi ko gaanong maalala kung gaano na nga ba kahaba simula noong nasabi ko ang mga katagang mahal na mahal kitasa sinambit ko ng buong damdamin
Madaling sabihin ngunit napakahirap alamin kung gaano katotoo ang apat na salitang pinagsamasama upang kumatawan sa isang pagsintang kailan ma’y hindi mahahapo

Sabi ko sa aking sarili, hindi na ako iibig pang muli dahil sa nadamang sakit na alam kong kahit kailan ay di maalis sa aking isipan
Ngunit napagtanto ko din na kahit umayaw man ang puso ko, madadama at madadama ko pa din ang pagmamahal na kung saan ako ay matututong magbago
Hindi para sa aking sarili kung para sa hinaharap

Di ko alam kung sino man ang darating o kung meron man na darating
Patuloy na lamang akong maghahanda para alam ko man lamang sa aking sarili na hindi ako nagkulang sa pagpapabuti sa aking sarili habang naghihintay

Kung sino ka man nandito lang ako
Naghihintay para sayo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: